4.20(20)

หลักสูตร การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

  • โดย Admin ODPC5
  • ระดับคอร์ส: ระดับกลาง
  • ระยะเวลา 2h
  • ลงทะเบียนแล้ว 409
  • อัปเดตล่าสุด 20 พฤษภาคม 2021

เกี่ยวกับคอร์ส

รายละเอียดหลักสูตร : อธิบายความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

7 บทเรียน2h

แบบทดสอบก่อนเรียน PRE-TEST

แบบทดสอบก่อนเรียน การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนะนำหลักสูตร การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระบบบัญชาการเหตุการณ์และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค Public Health Emergency Management, Incidence Command

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักการและองค์ประกอบสำคัญของระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS Features and Principles)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ผู้บัญชาการเหตุการณ์และกลุ่มภารกิจข้อมูลและยุทธศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ผู้ปฏิบัติ: ทีมปฏิบัติการหลัก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ผู้ปฏิบัติ: ทีมสนับสนุน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สรุปบทเรียน และแนวทางการนำไปใช้

แบบทดสอบหลังเรียน POST-TEST

About the instructor

4.20 (20 ดาว)

1 คอร์ส

409 ผู้เรียน

ผลตอบรับจากผู้เรียน

4.2

Total 20 Ratings

5
1 ดาว
4
1 ดาว
3
0 ดาว
2
0 ดาว
1
0 ดาว

ถ้าทำ PRE-TEST ไม่ผ่านต้องกลับไปทำใหม่ ให้ผ่านก่อน ถึงจะผ่านคอร์ส ได้รับ Certificate
เนื้อหามีความชัดเจน เข้าใจง่ายดีครับ
videos ไม่รันบน Chrome อาจเฉพาะเครื่องของผู้เรียนเองหรือเปล่าไม่แน่ใจครับ ขอบคุณสำหรับบทเรียนดี ๆครับ

ดีค่ะ ได้ความรู้มากขึ้น

เนื้อหา เข้าใจง่ายค่ะ

เนื้อหาดีครับ

ผู้บรรยายอธิบายได้เข้าใจง่าย มีประโยชน์ต่อผู้เรียน สามรถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

เนื้อหากระชับ เรียงลำดับเข้าใจง่าย ใช้เวลาในการเรียนไม่นานเกินไป

เนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ ใช้ภาษาเข้าใจง่าย ค่ะ

มีการจัดเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการเรียนรู้และทำความเข้าใจในแต่ละหัวข้ออย่างชัดเจนดีค่ะ และเป็บบทเรียนที่ดีและมีปีะโยชน์มากค่ะ

เนื้อหาดีเข้าใจง่ายสามารถนำไปใช้ได้จริง

เนื้อหามีความชัดเจน เข้าใจง่ายค่ะ มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็นหน่วยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองค่ะ

เนื้อหาดีมาก ละเอียด เข้าใจง่ายค่ะ

ดีมากครับ

บทเรียนดีมาก เข้าใจง่าย

ดีมากครับ

บทเรียนมีประโยชน์ และมีเนื้อหาที่ดีค่ะสามารถทำความเข้าใจได้

ดีมาก

บทเรียนมีประโยชน์ เนื้อหาเข้าใจได้ง่ายค่ะ

เนื้อหาเข้าใจง่าย แบ่งหมวดหมู่ชัดเจน
และมีแบบทดสอบให้ลองทำทั้งก่อน และหลัง เยี่ยมค่ะ

เนื้อเข้าใจได้ง่ายค่ะ

เนื้อหาดีและเข้าใจง่ายค่ะ

ฟรี

Enrolment validity: Lifetime