5.00(2)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

  • Total Enrolled 101
  • Last Update May 8, 2023

Description

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment)

ทำความรู้จักกับ ITA และการประเมิน ITA รวมทั้งแบบวัด OIT

Topics for this course

7 Lessons

แบบทดสอบก่อนเรียน ITA

แบบทดสอบก่อนเรียน ITA

บทที่ 1 ทำความรู้จัก ITA

บทที่ 2 กรอบการประเมิน ITA

บทที่ 3 รายละเอียดการประเมิน ITA

บทที่ 4 แบบวัด OIT

แบบทดสอบหลังเรียน ITA

แบบประเมินความพึงพอใจ/ประเมินการใช้ประโยชน์ต่อหลักสูตรการสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เรื่อง ITA คืออะไร

About the instructor

5.00 (2 ratings)

3 Courses

104 students

Student Feedback

5.0

Total 2 Ratings

5
2 ratings
4
0 rating
3
0 rating
2
0 rating
1
0 rating

เยี่ยมครับ

Free