การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ e-learning

Uncategorized
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

เรียนรู้การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ e-learning เพื่อเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ

  • การจำลองตัวเองเป็น Server (กรณีทดสอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์)
  • การติดตั้ง XAMPP และ WordPress (CMS-Content management System)
  • การติดตั้งระบบ Tutor LMS (Learning Management System)
  • การสร้างหลักสูตร (Course) หัวข้อ (Topic) เนื้อหา (Content) และแบบทดสอบ (Quiz)
  • การกำหนดค่าการแสดงผลในหน้าหลักสูตร (Course) และการเผยแพร่หลักสูตร

Course Content

บทที่ 1. การจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น Server และติดตั้ง WordPress

  • บทที่ 1. การจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น Server และติดตั้ง WordPress
    10:27

บทที่ 2. การกำหนดค่าพื้นฐานใน WordPress และการติดตั้ง Theme

บทที่ 3. การติดตั้ง Plugin Tutor LMS และการสร้างหลักสูตร (Course)

บทที่ 4. การสร้างแบบทดสอบ (Quiz) และการกำหนดค่าแบบทดสอบ

บทที่ 5. การกำหนดค่าหลักสูตร (Course) และการเผยแพร่หลักสูตร

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet