0(0)

การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ e-learning

 • by admin
 • Course level: Intermediate
 • Total Enrolled 5
 • Last Update May 9, 2023

Description

เรียนรู้การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ e-learning เพื่อเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ

 • การจำลองตัวเองเป็น Server (กรณีทดสอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์)
 • การติดตั้ง XAMPP และ WordPress (CMS-Content management System)
 • การติดตั้งระบบ Tutor LMS (Learning Management System)
 • การสร้างหลักสูตร (Course) หัวข้อ (Topic) เนื้อหา (Content) และแบบทดสอบ (Quiz)
 • การกำหนดค่าการแสดงผลในหน้าหลักสูตร (Course) และการเผยแพร่หลักสูตร

Topics for this course

5 Lessons

บทที่ 1. การจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น Server และติดตั้ง WordPress

บทที่ 1. การจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น Server และติดตั้ง WordPress10:27

บทที่ 2. การกำหนดค่าพื้นฐานใน WordPress และการติดตั้ง Theme

บทที่ 3. การติดตั้ง Plugin Tutor LMS และการสร้างหลักสูตร (Course)

บทที่ 4. การสร้างแบบทดสอบ (Quiz) และการกำหนดค่าแบบทดสอบ

บทที่ 5. การกำหนดค่าหลักสูตร (Course) และการเผยแพร่หลักสูตร

About the instructor

0 (0 ratings)

1 Courses

5 students

Free

Material Includes

 • มี E-Book ประกอบบทเรียน
 • มี Link ให้ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบบทเรียน