การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

Uncategorized
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

Course Content

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนะนำหลักสูตร

  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนะนำหลักสูตร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักการและองค์ประกอบสำคัญของระบบบัญชาการเหตุการณ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ผู้บัญชาการเหตุการณ์และกลุ่มภารกิจข้อมูลและยุทธศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ผู้ปฏิบัติ: ทีมปฏิบัติการหลัก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ผู้ปฏิบัติ: ทีมสนับสนุน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สรุปบทเรียน และแนวทางการนำไปใช้

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet