ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ :: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
Latest Posts:

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1048 กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงาน และเครือข่าย จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร


Comments: 0
Views: 15

Share

Comments (0)
There are no comments yet.

Leave A Comment
Please Sign In to be able to post a comment.