ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ :: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
Latest Posts:

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ 1742 กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร


Comments: 0
Views: 16

Share

Comments (0)
There are no comments yet.

Leave A Comment
Please Sign In to be able to post a comment.