ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ :: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
Latest Posts:
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ รับย้าย รับโอน ข้าราชการ     |    สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ รับย้าย รับโอน ข้าราชการ     |    ประชาสัมพันธ์ การรับย้าย/รับโอนข้าราชการ     |    ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ     |    กรมควบคุมโรค ประกาศรับสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส     |    สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ     |    

การรับสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
การรับสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส ตำแหน่งเลขที่ 1402 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.2 จังหวัดเพชรบุรี

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร


Comments: 0
Views: 141

Share

Comments (0)
There are no comments yet.

Leave A Comment
Please Sign In to be able to post a comment.